Lokallivet

Y´s Men´s formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM&K, FDF, spejdere, kirkelige børneklubber og kor m. flere.

Om os

Skjern Y's Men's Club blev chartret den 9. oktober 1971 med Grindsted Y's Men's Club som moderklub. Klubben har for øjeblikket 38 mandlige medlemmer i alderen 65 - 90 år.

Klubben holder  sine møder i  Skjern Kirkehus, Fredensgade 9 i Skjern. Til ca. halvdelen af møderne er ægtefællerne samt ægtefæller til afdøde medlemmer med.

Skjern Y's Men's Club havde den store glæde at være vært ved Regionskonferencen i 1993 - til stor tilfredshed for alle parter. 

I 2011 havde man i samarbejde med Skjernå Y's Men værtsskabet for en fælles konference for Area Europa og Region Danmark.

Skjern Y's Men's Club chartrede i 1993 en ny klub i området: Skjern Å Y's Men's Club. 
I 1978 chartrede man ligeledes Ringkøbing Y's Men's Club .

Skjern Y's Men's Club har tidligere haft forskellige aktiviteter som loppemarked, bankospil og køreplan.
Klubben driver nu genbrugsbutikken 'GENBRUG' i samarbejde med Lundenæs YsMens Club og Skjern Å YsMens Club

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.