Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Præsidiet 2021-2022

Præsident Knud Hougaard Klausen

Ånumvej 121, Skjern

khkl@mail.dk

Vicepræsident Poul Nielsen

Skovbrynet 2, 6900 Skjern

pfkn@hotmail.com

Vicevicepræsident Calle Rabjerg

Oldagerparken 10, 6900 Skjern

kiscalle@skjern-net.dk

Skatmester Otto Kjærsgaard

Åbrinken 3, Skjern

aabrinken@skjern-net.dk

Sekretær Jørgen Peder Bertelsen

Åvangen 8, Skjern

tjpbertelsen@gmail.com